Skip to content

Om oss

Vi bygger ett Finland där arbete ökar välbefinnandet – och vi gläder oss för varje sysselsättning vi åstadkommit.

Jobbkanalen AB

En ny sysselsättningsmetod

Vår viktigaste uppgift är att hjälpa partiellt arbetsföra arbetssökande att sysselsätta sig i arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens och förmågor. Vi anställer partiellt arbetsföra personer direkt hos Jobbkanalen och förmedlar deras arbetsinsats till företag. Vi stöder möjligheterna för partiellt arbetsföra att träda in på den öppna arbetsmarknaden genom att stärka deras kompetens och arbetsmarknadsfärdigheter. Vi strävar alltid efter permanent sysselsättning.

Läs mer om Jobbkanalen
Mod, uppskattning och samarbete

Ansvarsfulla och understödda arbetsförmedlings- och personallösningar

Vårt mål är att föra arbetsförmåga och kompetenspotential inom räckhåll för företag. Vi fokuserar på att behovet av och utbudet på arbetskraft matchar samt hjälper arbetsgivarkunder att förbättra lönsamheten genom att rikta arbetsuppgifterna till lämpliga arbetstagare. Vi skapar modigt och långsiktigt vår egen unika kategori på marknaden.

Strategi och värderingar
Bekanta dig med Jobbkanalens experter

Hur kan vi hjälpa dig?

Ingen fråga är för liten eller för stor, Jobbkanalens experter står till tjänst. Tveka inte att ta kontakt!

Kontaktuppgifter
Back to top