Skip to content

Tillgänglighet

Vi vill tillhandahålla tydligt och begripligt innehåll till olika målgrupper.

Tillgänglighetsutlåtande  

Vårt mål är att erbjuda digitala servicen som är så tillgängliga för många som möjligt. I det här tillgänglighetsutlåtandet berättar vi hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster genomförs på vår tyokanava.fi -webbplats. Dessutom berättar vi hurdana brister det finns på sidan och hur man kan skicka respons eller utvecklingsförslag gällande tjänstens tillgänglighet. Det här tillgänglighetsutlåtandet publicerades den 3.4.2023.  

Beskrivningen av sidans tillgänglighet baseras på utvärdering av Työkanava och en utomstående expertorganisation.  

Digitala tjänstens tillgänglighet  

Uppfyller tillgänglighetskriterierna till stor del men är inte ännu tillgänglig för alla användare.  

Bristerna är grupperade till följande kategorier:  

  • Möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • och robust.

Möjlig att uppfatta  

Illustrationsfoton får onödig fokus
Det finns element på sidan vars bilder får onödig fokus med tekniska hjälpmedel fast de fungerar som illustration. (1.1.1)

Gömda element får fokus med tangentborden och tekniska hjälpmedel
Efter sökningsfunktionen finns det gömda element som får onödig fokus med tangentborden och tekniska hjälpmedel. (1.3.1, 2.4.3)

Felaktig information av element för tekniska hjälpmedel
Det finns länkar och knappar i tjänsten som ger eller kan ge ibland felaktig information av sig själva. Sådana är till exempel sökningsfunktionen, några länkar i huvudmenyn, språkvalet och hamburgaremenyn. (1.3.1)

Flera länkar med samma syfte
Det finns citeringar i tjänsten som fungerar som länkar. Några tekniska hjälpmedel uppfattar deras innehåll som separata länkar. (1.3.1)

Rubriker som är inte markerade som rubriker
Det finns text med fet stil som fungerar som rubriker men vilka inte är markerade som rubriker programmatiskt. (1.3.1)

Referenspunkter kan vara svåra att skilja från varandra
Referenspunkter har använts på sidan men är inte individuellt nämnda. (1.3.1)

Rubriknivåer är inte alltid i hierarki
Det finns sidor i tjänsten vars rubriknivåer varken är i hierarki eller strukturerar innehållet logiskt. (1.3.1)

Hela sidans innehåll är inte inom referenspunkter
Referenspunkter har använts på sidan men allt innehåll är inte inom dem. (1.3.1)

Ingångar saknar funktioner som underlättar inmatning av information
Det finns ingångar i tjänsten som inte hjälper användaren med inmatning av information. (1.3.5)

Låg kontrast
Det finns innehåll i tjänsten som inte uppfyller kontrastkraven mellan text och bakgrund 4,5:1. (1.4.3)

Texten kan inte förstoras ända till 200 procent i alla situationer
Alla funktionerna fungerar inte och innehållet stannar inte läsbar med mobilen när texten förstoras ända till 200 procent. (1.4.4)

Hanterbar 

Hamburgaremenyn kan vara svår att avsöka med tekniska hjälpmedel
Ibland kan användare av tekniska hjälpmedel inte avsöka alla menyer ordentligt. (2.1.1)

Automatisk rörelse utanför kontroll av användaren
Det finns en animation i sidhuvudens logo som användaren inte kan stoppa. (2.2.2)

Återkommande innehåll kan inte hoppas över
Alla sidhuvudens återkommande element kan inte hoppas över med tangentborden. (2.4.1)

Fokusen med tangentborden och tekniska hjälpmedel är inte alltid logisk
Fokusen med tangentborden och tekniska hjälpmedel är inte alltid logisk för användaren. Ibland kan användaren hamna plötsligt till början av sidan eller från menyn till huvudinnehållet i mobilen. (2.4.3)

Länkens syfte visar sig inte programmatiskt
Det finns en logolänk på sidan vars syfte och mening visar sig nödvändigtvis inte till användare av tekniska hjälpmedel. (2.4.4)

Alla element får inte tangentbordfokus i mobilen
Länkarna i sidfoten får ingen synlig tangentbordfokus i mobilen. (2.4.7)

Begriplig 

Navigeringsmekanismer är inte i samma ordning överallt
Ordningen av huvudnavigationens och sidnavigationens länkar är inte alltid likadan. (3.2.3)

Brist på instruktioner för att fylla i ingångsfält
Det finns ingångar i tjänsten som inte ger tillräckligt vägledning för användaren att fylla i. (3.3.2)

Robust 

Element med samma ID
Det finns element på sidan med samma ID, vilket kan förhindra funktionen av tekniska hjälpmedel. (4.1.1)

Ingångar med felaktiga rollar
Sökfunktionen har en felaktig roll (4.1.2)

Den aktiva sidan är inte programmatiskt meddelad
Den aktiva sidan i navigationen är synligt betonad men inte alltid programmatiskt meddelad. (4.1.2)

Blanketten hjälper inte tillräckligt användare av tekniska hjälpmedel
Användare av tekniska hjälpmedel får inte alltid information gällande lyckandet av skickandet eller felaktigt fyllda fält.

Märkte du en brist i tjänstens tillgänglighet?   

Skicka vänligen responsen via epost till adressen info@tyokanava.fi. Berätta problemet i detalj och på vilken sida det dyker upp.  Om du märker tillgänglighetsproblem på sidan, ge först feedback till oss. Svaret kan ta 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller har inte fått ett i två veckor, kan du rapportera oss till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Öppnas i ett nytt fönster. På deras sidor berättas det noggrant hur man rapporterar och hur saken hanteras. 

Kontaktinformation av tillsynsmyndigheten 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
https://www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn (växel) 0295 016 000

 

Back to top