Skip to content

För media

Har du frågor om Jobbkanalen?

Jobbkanalens kommunikation hjälper mediernas representanter i alla frågor som rör Jobbkanalen.

Vi hjälper dig att hitta experter att intervjua, ordnar möten med våra experter och tillhandahåller fotografier för medierna.

Utlåtanden till medierna ges i första hand av Jobbkanalens verkställande direktör och från fall till fall den övriga ledningen och Jobbkanalens experter.

Du kan kontakta Jobbkanalens kommunikation per e-post: viestinta@tyokanava.fi.

Ta kontakt, vi hjälper gärna!

Hanna Kukkonen henkilökuva
Hanna Kukkonen Marknadsföring och kommunikation 050 469 9075
Back to top