Skip to content

Jobbkanalen som arbetsgivare

Stöd och handledning i arbetet. Vi står vid våra arbetstagares sida i vardagen.

Tips för framgång i arbetet

Vår uppgift är att göra ditt arbete smidigt och få dig att lyckas i ditt arbete. Vi är en trygg arbetsgivare. Vi uppskattar dina förmågor och du får utföra riktigt arbete som passar dig, och får betalt enligt kollektivavtalen.

När vi har hittat en lämplig arbetsplats för dig hos ett kundföretag, bekantar vi oss tillsammans med arbetsuppgifterna och du får omfattande introduktion i uppgifterna. Vid behov anpassar vi de traditionella arbetsbeskrivningarna så att de passar för din kompetens och dina förmågor. Du ingår ett arbetsavtal med Jobbkanalen, men arbetsuppgifterna utförs alltid i kundföretaget.

Vi stöder dig under hela anställningsförhållandet. Tillsammans söker vi svar på frågor och tar itu med eventuella utmaningar. Du kan nå oss lätt om något i vardagen bekymrar dig. En personlig tjänsteman utses för dig som känner dig och känner till dina behov. Som Jobbkanalens arbetstagare får du individuellt stöd och handledning för att lyckas i dina arbetsuppgifter.

Vi tror på våra arbetstagares potential och förmåga att utvecklas. Vi vill erbjuda alla våra arbetstagare meningsfulla och motiverande arbetsuppgifter.

Vill du höra mer om att arbeta vid Jobbkanalen? Tveka inte att ta kontakt. Du hittar våra kontaktuppgifter genom att klicka på denna länk.

Back to top