Skip to content

Jobbkanalen som samarbetspartner

Arbete utan arbetstagare? Vi letar efter dem på arbetets och företagets vägnar.

Partiellt arbetsföra arbetstagare kan vara en viktig arbetskraftsresurs för ditt företag

Vill ni anställa partiellt arbetsföra arbetstagare, men vet inte var ni ska börja?

Via oss kan ni sysselsätta partiellt arbetsföra enligt två modeller:
• Som personaluthyrning, där Jobbkanalen anställer arbetstagarna i sin egen tjänst och förmedlar arbetskraft till din organisation
• Som en underentreprenad, där Jobbkanalen självständigt utför överenskomna arbetsuppgifter med partiellt arbetsföra arbetstagare

Så framskrider processen

Kartläggning av arbetsuppgifter för partiellt arbetsföra

Jobbkanalens expert kartlägger arbetsuppgifterna i er organisation som kan lämpa sig för partiellt arbetsföra. Arbetsuppgifterna är inte nödvändigtvis just de som ni för närvarande har öppna. Tillsammans ser vi vilka arbetsuppgifter som kan skräddarsys till helheter av lämplig storlek för att skötas av Jobbkanalen. I vår kartläggning fäster vi uppmärksamhet på hur krävande och fysiskt påfrestande arbetet är, arbetsförhållandena, till exempel om man arbetar ensam eller i grupp, om det finns andra människor eller kunder i arbetsutrymmet, hurdan belysning och hurdant ljudlandskap arbetsutrymmet har. Samtidigt går vi igenom arbetstagarens krav för att lyckas i arbetet. Efter att de lämpliga arbetsuppgifterna har hittats gör vi ett anbud och ingår ett avtal om att påbörja samarbetet.

Rekrytering av en partiellt arbetsför arbetstagare

Jobbkanalen letar efter arbetstagare via arbets- och näringstjänsterna. De krav som överenskommits med er om arbetstagarens kompetens och yrkesskicklighet förmedlas till Jobbkanalens koordinatorer inom arbets- och näringstjänsterna som letar efter lämpliga arbetstagare från arbetskraftspoolen. Jobbkanalen anställer arbetstagarna i sin egen tjänst och förmedlar den arbetskraft ni behöver till er enligt avtalet. Med en tjänstebeskrivning kommer vi närmare överens om vilka arbetsuppgifter som Jobbkanalens arbetstagare utför i ditt företag. Alla arbetsgivarens kostnader och skyldigheter sköts av Jobbkanalen (lönebetalning jämte tillägg, semesterersättningar, pensionsavgifter, försäkringar, osv.). Innan det egentliga arbetet inleds arbetar arbetstagaren under ett provskift, där man säkerställer att det avtalade arbetet lämpar sig för arbetstagaren och för kunden.

Vi är med i arbetsvardagen

Jobbkanalens experter är med i arbetstagarnas vardag och hjälper dem att lyckas i arbetet. Vid behov stöder Jobbkanalens experter också din organisation.
Jobbkanalen förbinder sig till en gemensamt överenskommen servicenivå och kvalitet, som vi säkerställer genom regelbunden kontakt. Jobbkanalens experter kommunicerar regelbundet med er personal om hur Jobbkanalens arbetstagare klarar av arbetet, och eventuella utmaningar löses tillsammans.

Ta kontakt

Låt oss hitta en lämplig samarbetsmodell för er organisation

Tuovi Maasio henkilökuva
Tuovi Maasio Kundrelationer 050 576 1681

Back to top