Skip to content

Strategi och värderingar

Mod, uppskattning och samarbete.

Ansvarsfulla och understödda arbetsförmedlings- och personallösningar

Jobbkanalen är ett nytt slags bemanningsföretag. Vi erbjuder ansvarsfulla och understödda arbetsförmedlings- och personallösningar. Vårt mål är att föra arbetsförmåga och kompetenspotential inom räckhåll för företag. Vi fokuserar på att behovet av och utbudet på arbetskraft matchar samt hjälper arbetsgivarkunder att förbättra lönsamheten genom att rikta arbetsuppgifterna till lämpliga arbetstagare. Vi skapar modigt och långsiktigt vår egen unika kategori på marknaden.

Hörnstenarna i strategin

Vårt syfte Vi bygger ett Finland där arbete ökar välbefinnandet – vi gläder oss för varje sysselsättning vi åstadkommit.
Våra värdeerbjudanden – Rätt arbetstagare för arbetet – vi identifierar vad som krävs i arbetet och hittar de lämpliga arbetstagarna. Vi möjliggör tillväxt och lönsamhet på ett pålitligt sätt.
Vår vision – Vi banar vägen för ett rikare arbetsliv.

Våra värderingar

Våra värderingar styr vår verksamhet med mod, uppskattning och samarbete.
Vi banar modigt vägen för en ny kategori och marknad. Vi omformar traditionellt arbete på ett nytt sätt.
Vi värderar varje individs kompetens och potential och har förtroende för människors utveckling. Vi arbetar som ett team och tillsammans med partner.
Tillsammans är vi mer än som individer.

Back to top