Skip to content

Dataskydd

Dataskydd

Säkerställandet av dataskyddet är en viktig del av Jobbkanalen Ab:s verksamhet. På denna sida kan du läsa de centrala principerna för Jobbkanalens dataskydd. Vi beskriver öppet vilka personuppgifter vi samlar in, vad behandlingen av personuppgifter grundar sig på och hur vi behandlar personuppgifterna. Vi följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (697/2016). Denna beskrivning av Jobbkanalen Ab:s dataskydd har utarbetats 20.3.2023.


Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter


Personuppgiftsansvarig är Jobbkanalen Ab (3239396-1), Broholmsgatan 10, 00530 Helsingfors.
Frågor om Jobbkanalens dataskyddsärenden kan riktas till Hanna Kukkonen. Du kan skicka frågorna per e-post till adressen: info@tyokanava.fi

Grund för behandling av personuppgifter


Med behandling av personuppgifter avser vi till exempel insamling, behandling, lagring, användning, överföring och radering av personuppgifter. Grunden för insamlingen av personuppgifter kan till exempel vara personens samtycke, skötsel av avtalsrelaterade skyldigheter, uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter, den personuppgiftsansvariges berättigade intresse samt t.ex. marknadsförings-, kommunikations- eller försäljningsåtgärder. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.


Hur samlar vi in personuppgifter?


Vi samlar in uppgifter om till exempel roaming, meddelanden som skickats via blanketter på vår webbplats, e-post, samtal och via tjänster på sociala medier, evenemang och mässor, kundmöten och andra situationer där personen lämnar sina uppgifter. Uppgifter om företags och andra organisationers kontaktpersoner kan också samlas in från offentliga källor, såsom webbplatser och katalogtjänster.


Vilka personuppgifter samlar vi in?


Vi samlar in till exempel följande uppgifter:

 • Kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer och adress
 • Uppgifter om arbetsuppgifter: ställning, företagets/organisationens namn, bransch och ort
 • Uppgifter för upprättande av kundavtal och fakturering
 • Uppgifter för anskaffning och skötsel av kundrelationer samt kontakt
 • Kunduppgifter om företag som man inte har ett avtal med
 • Respons som fåtts via webbplatsen, per e-post, från sociala medier och per telefon
 • Besökarantal på webbplatser, besökens varaktighet och de sidor som besökts
 • Reaktioner på inlägg på sociala medier, såsom gillanden, klickar, delningar och kommentarer
 • Deltagaruppgifter från evenemang och mässor
 • Med hjälp av kakor samlar vi in information om beteendet av besökarna på webbplatsen och till exempel IP-adressen kan observeras och sparas med hjälp av kakor. Information som erhållits via kakor kan användas för marknadsföringssyften. Informationen som fås via kakor är anonym.

Överföring och utlämning av personuppgifter


Vi behandlar de personuppgifter vi samlat in på ett ansvarsfullt sätt och de insamlade personuppgifterna används endast av Jobbkanalen. Vi lämnar inte ut uppgifter regelbundet till tredje parter. Uppgifter kan publiceras till den del som överenskommits med kunden.
Personuppgifter lämnas inte i regel ut utanför EU eller EES.

Personuppgifternas datasäkerhet


Vi behandlar personuppgifter lagenligt, konfidentiellt och säkert.
Dokument och handlingar som innehåller personuppgifter och behandlas manuellt förvaras i ett låst förvaringsutrymme. Endast utsedda personer som har tillgång till personuppgifterna på grundval av deras arbetsuppgifter har rätt att behandla manuellt sparade personuppgifter.
Vi sörjer för den digitala datasäkerheten på ett ändamålsenligt sätt. Personuppgifter som behandlas med hjälp av datasystem sparas i databaser som skyddats med brandväggar. Endast utsedda personer som på grundval av sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till uppgifterna kan behandla dem. Tillgång till databaserna kräver ett personligt användarnamn och lösenord.

Användning av kakor på vår webbplats


När du besöker vår webbplats sparar vår webbplats kakor på din enhet. En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och lagras där. Kakor gör det möjligt för webbplatsens administratör att till exempel identifiera dem som besöker webbplatsen ofta, att underlätta besökarnas inloggning till webbplatsen samt möjliggör upprättandet av sammansatt information om besökarna.
På vår webbplats används kakor som är nödvändiga för webbplatsens funktion, och som till exempel har att göra med förbättringen av datasäkerheten. Icke-nödvändiga kakor har att göra med besökaruppföljningen på webbplatsen och de används för att till exempel förbättra webbplatsens funktion och användarvänlighet. Analys- och reklamkakorna som används på vår webbplats samlar in uppgifter om dina intressen utifrån din internetanvändning.
Vi ber dig om tillstånd till att använda kakor när du besöker vår webbplats. De kakor som används på webbplatsen har klassificerats i olika kategorier. Du kan redigera dina val när som helst i kakinställningarna på vår webbplats eller genom att ändra dina webbläsarinställningar.
Vi använder tredje parters plattformar för bland annat digital kommunikation. Vi använder Google Analytics, Google Ads och Tag Manager. Dessa plattformar använder både första och tredje parters kakor, samt liknande teknologi för att göra reklam och följa upp reklamens effekt. Vi använder tredje parters kakor för att förstå och följa upp hur du bläddrar i olika webbplatser. Vi får information från dessa kakor, men informationen kan också användas för andra syften som fastställts av tredje parter. På de tredje parters kakor som används på vår webbplats tillämpas den ifrågavarande tredje partens dataskyddspraxis.

Dina dataskyddsrättigheter

Visste du att du i enlighet med dataskyddsförordningen har rätt till dina egna personuppgifter? En personuppgift är en uppgift som gör det möjligt att identifiera dig. Om vi har behandlat dina personuppgifter har du rätt att:

 • få veta om insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter
 • få en bekräftelse av den personuppgiftsansvarige om denne behandlar dina personuppgifter
 • kräva att den personuppgiftsansvarige rättar till inexakta och felaktiga personuppgifter om dig. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • i vissa situationer få den personuppgiftsansvarige att radera uppgifterna om dig utan ogrundat dröjsmål. Detta kallas också rätten att bli bortglömd.
 • be den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • få de personuppgifter som du lämnat in till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt om du så önskar överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • i vissa situationer rätt att göra invändning mot behandlingen av dina personuppgifter, dvs. begära att de inte behandlas alls.
 • kräva att beslut om dig fattas av en människa.
 • Om du vill använda din dataskyddsrätt, skicka oss e-post på adressen: info@tyokanava.fi. Vi svarar inom den tidsfrist som anges i dataskyddsförordningen, dvs. senast inom en hel kalendermånad.
Back to top