Siirry suoraan sisältöön

Osatyökykyisten työllistäminen on sosiaalisen vastuun indikaattori

17.1.2024 | Sirpa Huuskonen

EU:n uuden CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) -sääntelyn myötä yritysten odotetaan raportoivan yhä enemmän myös sosiaalisesta vastuustaan. Tämä tarkoittaa sitä, että raportoinnissa on esitettävä tarkempaa tietoa organisaation politiikoista, toimintatavoista ja niiden vaikutuksista yhteiskuntaan. Osatyökykyisten työllistäminen tuo mukanaan paitsi liiketoiminnallisia etuja ja monimuotoisuutta, myös tavan syventää organisaation sosiaalista vastuullisuutta tiukentuvien raportointivaatimusten mukaisesti.

CSRD:n mukaan yritysten on raportoitava monista sosiaalisen vastuun näkökohdista, kuten työntekijöiden oikeuksista, koulutuksesta, terveydestä ja turvallisuudesta sekä monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta. Työntekijöiden oikeuksiin kuuluu esimerkiksi oikeus työhön, oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön sekä oikeus syrjimättömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Direktiivi velvoittaa siis yrityksiä jatkossa raportoimaan siitä, miten ne suojelevat ja edistävät näitä oikeuksia. Monimuotoisuuden ja tasa-arvon osalta yritysten tulee raportoida paitsi politiikoistaan myös toimistaan, jotka edistävät monimuotoisuutta ja tasa-arvoa työpaikalla.

“Uuden CSRD-sääntelyn tavoitteena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä yritysten kestävyystoimista erityisesti sijoittajien suuntaan. Kestävyysraportoinnin osalta, osatyökykyisten työntekijöiden työllistäminen on merkittävä indikaattori yrityksen sosiaalisen vastuun toteutumisesta.”

Yritykset, jotka investoivat osatyökykyisten työntekijöiden työllistämiseen, osoittavat sitoutumistaan kestävään kehitykseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Se osoittaa, että yritys ei ainoastaan tunnista sosiaalisen vastuun merkitystä, vaan myös toteuttaa konkreettisia toimia sen edistämiseksi. Se on paitsi oikein, myös älykäs liiketoimintastrategia.

Niinpä osatyökykyisten työllistäminen onkin win-win-tapahtuma kaikille osapuolille. Yritykset saavat arvokkaita työntekijöitä, jotka tuovat mukanaan uusia näkökulmia, ja osatyökykyiset ihmiset saavat mahdollisuuden olla osa työyhteisöä ja elää itsenäisempää elämää.

Työkanava Oy:n tavoitteena on parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä työmarkkinoille ja samalla tehdä osatyökykyisten työllistäminen yrityksille mahdollisimman helpoksi. Työkanavan palkkalistoilla työskentelevät ammattitaitoiset työnohjaajat varmistavat sen, että osatyökykyisellä työntekijällä on mahdollisimman hyvät edellytykset onnistua yrityksen hänelle osoittamissa tehtävissä.

Kirjoittaja

Sirpa Huuskonen Tokmanni Oyj:n henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja ja Työkanavan hallituksen jäsen
Siirry takaisin sivun alkuun