Siirry suoraan sisältöön

Työkanava yhteistyökumppanina

Töitä tekijöitä vailla? Me kyselemme työn ja yrityksesi puolesta.

Osatyökykyiset työntekijät voivat olla yrityksellesi tärkeä työvoimaresurssi

Haluaisitteko palkata osatyökykyisiä työntekijöitä, mutta ette tiedä mistä aloittaa?

Meidän kauttamme voitte työllistää osatyökykyisiä kahden mallin mukaan:
• Henkilöstövuokrauksena, jossa Työkanava palkkaa työntekijät omaan palvelukseensa ja välittää työvoimaa organisaatiollesi
• Alihankinta, jossa Työkanava tekee itsenäisesti sovitut työtehtävät osatyökykyisillä työntekijöillä

Näin prosessi etenee

Sopivien työtehtävien kartoitus


Työkanavan asiantuntija käy kanssanne läpi organisaationne työtehtäviä, jotka voisivat sopia osatyökykyisille. Työtehtävät eivät välttämättä ole juuri niitä, joita teillä on tällä hetkellä avoimina. Katsomme yhdessä, voisiko työtehtäviä räätälöidä sopivan kokoisiksi kokonaisuuksiksi Työkanavan tehtäväksi. Kartoituksessa kiinnitämme huomiota mm.:

  • Työn vaativuuteen ja fyysiseen kuormittavuuteen
  • Työolosuhteisiin sekä esimerkiksi siihen, tehdäänkö työtä yksin vai ryhmässä
  • Onko työskentelytiloissa muita ihmisiä tai asiakkaita
  • Minkälainen on työtilan valaistus ja äänimaisema
  • Lisäksi käymme läpi millaisia kykyjä työntekijällä tulee olla onnistuakseen työssä

Sopivan työntekijän rekrytointi

Työkanava hakee työntekijät TE-palveluiden kautta. Teidän kanssanne sovitut vaatimukset työntekijän osaamisen ja ammattitaidon suhteen välitetään TE-palveluiden Työkanava- koordinaattoreille, jotka etsivät sopivat osaajat työvoimapoolista. Työkanava palkkaa työntekijät omaan palvelukseensa ja välittää teille tarvitsemanne työvoiman sopimuksen mukaan.
Sovimme palvelukuvauksella tarkemmin, mitä työtehtäviä Työkanavan työntekijä yrityksessänne tekee. Kaikki työnantajan kulut ja velvoitteet hoitaa Työkanava.

Kuljemme mukana työarjessa


Työkanavan toiminnan lähtökohtana on olla vastuullinen työnantaja ja yhteistyökumppani. Ennen töiden aloittamista asiakasyrityksessä Työkanavan työntekijät käyvät läpi neljän viikon valmennusjakson. Valmennusjakson aikana työntekijä perehdytetään huolellisesti työtehtäviin Työkanavan palveluesihenkilön tuella. Jokaiselle Työkanavan työntekijälle nimetään henkilökohtainen palveluesihenkilö, joka tukee työntekijää työarjen erilaisissa tilanteissa ja auttaa heitä onnistumaan työssään.

Valmennusjaksolla työntekijä tekee koevuoroja asiakkaan luona oikeissa työtehtävissä. Koevuorojen avulla työtehtävien soveltuvuutta työntekijälle voidaan kokeilla valvotusti ja tarvittaessa työtehtäviä on mahdollista räätälöidä ennen kuin työt alkavat. Lisäksi koevuorojen aikana työyhteistyö tulee tutuksi työntekijälle ja myös työkaverit pääsevät tustustumaan uuteen työntekijään ennen varsinaisten töiden aloitusta. Kun yhdessä asiakkaan kanssa on todettu, että koevuorot on saatu vietyä onnistuneesti läpi, voi työntekijä aloittaa työt asiakasyrityksessä. Koevuorot ovat asiakkaalle veloituksettomia.

Valmennusjakson mahdollistama kattava perehdytys on työntekijälle turvallinen tapa tutustua tuleviin työtehtäviin ja työyhteisöön ja näin tukea työntekijän työssä onnistumista ja työyhteisöön integroitumista. Meidän tavoitteemme on kannustaa työnantajia tarjoamaan osatyökykyisille heidän kykyjään vastaavia työtehtäviä. Työnantajille Työkanavan valmennusjakso antaa mahdollisuuden työllistää osatyökyinen työntekijä matalalla kynnyksellä, koska työt aloitetaan vasta, kun työntekijän soveltuvuus työtehtäviin on testattu koevuoroissa. Töiden räätälöinti osatyökyiselle työntekijälle soveltuvaksi voi myös tuoda yrityksille uudenlaista tapaa ajatella työtehtävien järjestämisestä organisaatiossa.

Huolellisen ennakkosuunnittelun ja perehdytyksen lisäksi Työkanavan asiantuntijat ovat organisaatiosi tukena tarpeen mukaan koko työsuhteen ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että huolehdimme yhdessä sovitun palvelutason ja laadun ylläpitämisestä säännöllisellä yhteydenpidolla asiakasyrityksiimme. Sovimme yhdessä millaisin mittarein ja millaisin väliajoin työssä onnistumista tarkastellaan. Keskustelemme henkilöstönne kanssa ja kartoitamme Työkanavan työntekijöiden pärjäämistä työssään. Mahdollisiin haasteisiin etsitään ratkaisut yhdessä ja tarvittaessa Työkanavan palveluesihenkilöt tulevat työpaikalle tukemaan työtekijöiden työskentelyä.

Millaista yhteistyö työarjessa on? Tätä linkkiä klikkaamalla pääset lukemaan Tokmannin ja Työkanavan yhteistyöstä.  

Ota yhteyttä

Etsitään teidän organisaatiollenne sopiva yhteistyömalli

Tuovi Maasio henkilökuva
Tuovi Maasio Asiakkuudet 050 576 1681

Siirry takaisin sivun alkuun