Siirry suoraan sisältöön

Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojan varmistaminen on tärkeä osa Työkanava Oy:n toimintaa. Tältä sivulta voit lukea Työkanavan tietosuojan keskeiset periaatteet. Kuvaamme avoimesti millaisia henkilötietoja keräämme, mihin henkilötietojen käsittely perustuu ja miten käsittelemme henkilötietoja. Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (697/2016). Tämä kuvaus Työkanava Oy:n tietosuojasta on laadittu 20.3.2023.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot


Rekisterin pitäjän toimii Työkanava Oy (3239396-1), Siltasaarenkatu 10, 00530 Helsinki.
Työkanavan tietosuoja-asioista voit kysyä lähettämällä kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen: info@tyokanava.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitamme esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, käsittelemistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja poistamista. Henkilötietojen keräämisen perusteena voi esimerkiksi olla henkilön suostumus, sopimuksiin liittyvien velvoitteiden hoitaminen, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. sekä) sekä markkinointi-, viestintä- tai myyntitoimenpiteet. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Miten keräämme henkilötietoja?

Keräämme tietoa esimerkiksi verkkovierailuista, verkkosivuillamme olevien lomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostien, puhelujen ja sosiaalisen median palveluiden kautta, tapahtumista ja messuilta, asiakastapaamista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

Millaisia henkilötietoja keräämme?

Keräämme esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja:

 • Yhteystietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.
 • Työtehtäviin liitettäviä tietoja: asema, yrityksen/organisaation nimi, toimiala ja sijainti.
 • Asiakassopimusten laatimiseen ja laskutukseen liittyviä tietoja.
 • Asiakkuuksien hankkimiseen, hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyviä tietoja.
 • Asiakastiedot yrityksistä, joiden kanssa ei sopimusta.
 • Verkkosivuston, sähköpostin, sosiaalisen median ja puhelimen kautta saatavia palautteita.
 • Verkkosivuvierailujen kävijämääriä, vierailujen kestot ja sivut, joilla vieraillaan.
 • Reaktioita sosiaalisen median julkaisuihin, kuten tykkäykset, kilkkaukset, jaot ja kommentit.
 • Tapahtumien ja messujen osallistujatietoja.
 • Evästeiden avulla kerätään tietoa verkkosivuston kävijöiden käyttäytymisestä ja esimerkiksi IP-osoite voidaan havaita ja tallentaa evästeiden avulla. Evästeiden kautta saatua tietoa voidaan käyttää markkinoinnillisiin tarkoituksiin. Evästeistä saatu tieto on anonyymia.

Millaisiin tarkoituksiin käytämme henkilötietoja?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja toimintamme toteuttamiseen sekä esimerkiksi kehittääksemme verkkosivustomme sisältöjä ja toiminnallisuuksia, viestinnän, markkinoinnin ja myynnin toimenpiteisiin, yhteydenpitoon asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, palautteisiin vastaamiseksi sekä lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseen.

Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Säilytämme henkilötietoja muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa, ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Virheelliset ja epätarkat henkilötiedot pyrimme päivittämään, oikaisemaan tai poistamaan viipymättä. Tietojärjestelmiin tallennettavat tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja pääsevät käsittelemään vain määritellyt henkilöt, joille tietojen käsittely on perusteltua työtehtävien perusteella.

Henkilötietojen siirto ja luovutus

Käsittelemme keräämiämme henkilötietoja vastuullisesti ja kerätyt henkilötiedot ovat vain Työkanavan käytössä. Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen tietoturva

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti. Henkilötietoja sisältävät, manuaalisesti käsiteltävät dokumentit ja asiakirjat säilytetään lukitussa säilytystilassa. Vain määrätyillä henkilöillä, joilla työtehtäviin perustuen tulee olla pääsy henkilötietoihin, on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja henkilötietoja.

Huolehdimme digitaalisesta tietoturvasta asianmukaisesti. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein. Tietoja pääsevät käsittelemään vain määrätyt henkilöt, joilla työtehtäviin perustuen tulee olla pääsy henkilötietoihin. Pääsy tietokantoihin edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Evästeiden käyttö verkkosivuillamme

Kun vierailet verkkosivustollamme, sivustomme tallentaa laitteellesi evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Sivustollamme käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvan parantamiseen. Ei-välttämättömät evästeet liittyvät verkkosivujen kävijäseurantaan ja niiden avulla esimerkiksi parannetaan sivuston toiminnallisuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Sivustollamme käytettävät analytiikka- ja mainontaevästeet keräävät tietoja kiinnostuksen kohteistasi verkkokäyttäytymisesi perusteella.

Pyydämme sinulta luvan evästeiden käyttöön, kun vierailet sivustollamme. Sivustolla käytetyt evästeet on luokiteltu eri kategorioihin. Voit muokata valintojasi milloin tahansa sivustomme evästeasetuksissa tai muuttamalla selaimesi asetuksia.

Käytämme kolmasien osapuolten tarjoamia alustoja muun muassa digitaaliseen viestintään. Käytämme Google Analytcsia, Google Adsia ja Tag Manageria. Nämä alustat käyttävät sekä ensimmäisen osapuolen että kolmansien osapuolten evästeitä, sekä samankaltaisia teknologioita mainostaakseen ja seuratakseen mainonnan tuloksia. Käytämme kolmansien osapuolten evästeitä ymmärtääksemme ja seurataksemme, miten selaat eri verkkosivustoja. Saamme tietoja näistä evästeistä, mutta tietoja voidaan käyttää myös muihin kolmansien osapuolten määrittämiin tarkoituksiin. Verkkosivustoltamme löytyviin kolmansien osapuolten evästeisiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjä.

Sinun tietosuojaoikeutesi

Tiesithän, että tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus omiin henkilötietoihisi. Henkilötieto tarkoittaa tieto, josta sinut voi tunnistaa. Mikäli olemme käsitelleet henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojesi keräämisestä sekä käsittelystä.
 • saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä sinua koskevia henkilötietoja.
 • vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
 • tietyissä tilanteissa saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi.
 • pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • saada rekisterinpitäjälle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessasi siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan.
 • vaatia, että sinua koskevat päätökset tekee ihminen.

Mikäli haluat käyttää tietosuojaoikeuttasi, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: info@tyokanava.fi. Vastaamme sinulle tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli viimeistään yhden kokonaisen kalenterikuukauden kuluessa.

Siirry takaisin sivun alkuun