Siirry suoraan sisältöön

Työkanava Oy

Rikkaamman työelämän uudisraivaaja.

Työkanava Oy on uudenlainen henkilöstöpalveluyritys

Tarjoamme vastuullisia ja tuettuja työnvälitys- ja henkilöstöratkaisuja. Tärkein tehtävämme on auttaa osatyökykyisiä työnhakijoita työllistymään hakijan osaamista ja kykyjä vastaaviin työtehtäviin. Palkkaamme osatyökykyiset suoraan työsuhteeseen Työkanavaan ja välitämme heidän työpanostaan yrityksille. Tuemme osatyökykyisten mahdollisuuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille vahvistamalla heidän osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksia. Tavoittelemme aina pysyvää työllistymistä.

Tunnistamme työn tarpeet ja pystymme tarjoamaan sopivat työntekijät erilaisiin tehtäviin joustavasti ja luotettavasti. Haastamme totuttuja tapoja ajatella työstä ja autamme asiakkaitamme tunnistamaan työtehtäviä, joihin Työkanavan työntekijät voivat työllistyä. Tarvittaessa autamme muotoilemaan työtä uudelleen. Kaikki kauttamme asiakasyrityksiin työllistyvät työntekijät solmivat työsopimuksen Työkanavan kanssa. Työntekijöidemme ja asiakasyritysten rinnalla/tukena työarjessa ovat Työkanavan omat asiantuntijat. Tarjoamme jatkuvan tuen työntekijöillemme ja työyhteisöille. Verkostojemme kautta työntekijämme saavat tarvittaessa yksilöllistä tukea.

Työkanava Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtävä yhtiö

Perustaessaan ja käynnistäessään Työkanavan toiminnan valtion lähtökohtana on yksinomaan edistää osatyökykyisten työllisyyttä mahdollistamalla työsuhteinen työ myös kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyisille. Tällöin Työkanavan tulee työllistää ne osatyökykyiset työttömät, jotka sille osoitetaan julkisesta työvoimapalvelusta. Yhtiön toiminta ei saa vääristää kilpailua avoimilla markkinoilla. Kilpailullisuuden ja markkinaehtoisen hinnoittelun varmistamiseksi yhtiöllä on erillinen neuvottelukunta. Työkanavan tulee toimia normaalein liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti tuloksellisesti, mutta sen varsinaisena tavoitteena ei ole tuottaa omistajalleen liikevoittoa.

Työkanava myy ensisijaisesti palveluja, jotka koskevat yhtiön työnjohdolla asiakkaalle toteuttavia tehtäväkokonaisuuksia (alihankinta) ja toissijaisesti palveluja, jotka koskevat työvoiman vuokraamista asiakkaalle (vuokratyö). Lisäksi yhtiö voi harjoittaa omaa vähäriskistä tuotannollista toimintaa. Työkanavan työllistämistoiminnan tavoitteena on osatyökykyiselle tarjottavan työpaikan lisäksi tukea työstä-työhön siirtymiä edelleen avoimille työmarkkinoille.

Omistajaohjaus

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Työkanavan omistajaohjauksesta. Omistajaohjaukseen liittyen työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja valvoo Työkanavan toimintaa ja yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus

Työkanavalla on hallitus, johon kuuluu lain ja yhtiöjärjestyksen nojalla vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen nimittää työ- ja elinkeinoministeriö Työkanavan yhtiökokouksessa, joka myös päättää hallituspaikoista.

Työkanavan hallituksen puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja (eläkkeellä) Jukka Kinnunen. Hallituksen muut jäsenet ovat:

Raimo Antila, osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Sirpa Huuskonen, johtaja, Tokmanni
Essi Lindberg, viestintäpäällikkö, Labore
Jukka Lindberg, kehittämispäällikkö, Vates-säätiö
Leena Munter, muutosjohtaja, Business Finland

Rahoitus


Työkanavan rahoitus muodostuu pääsääntöisesti julkisen palvelun velvoitteen tuottamisesta maksettavasta korvauksesta, oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta sekä yhtiön liiketoiminnasta saatavista tuloista. Työkanavan pääomittamiseksi on käytetty rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jolla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Tämän vuoksi Työkanavan on täytettävä ns. ”Do No Significant Harm” -vaatimukset.

Työkanava on perustettu vuonna 2022.

Lisätietoja Työkanava Oy:stä:

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut

Laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Siirry takaisin sivun alkuun