Siirry suoraan sisältöön

Esihenkilönä osatyökykyisen työarjessa

15.6.2023 | Niina Takalo

Monimuotoinen työyhteisö antaa myös esihenkilölle mahdollisuuden oppia uutta. Esihenkilökokemus yritysmaailmasta sekä nykyinen roolini Työkanavan palveluesihenkilönä sisältävät paljon samoja elementtejä. Tärkeimpänä yhteisenä tekijänä on työntekijän työssä onnistumisen mahdollistaminen ja tukeminen. Osatyökykyisyys voi olla synnynnäistä tai matkan varrella tullutta. Esihenkilönä on tärkeää huomioida ja ymmärtää ne osa-alueet, joissa erilaisista taustoista tulevia osatyökykyisiä työntekijöitä voidaan tukea.

Esihenkilön tuella on iso merkitys

Kun osatyökykyinen työntekijä on mahdollisesti ollut jo pidempään työelämän ulkopuolella ja palaamassa takaisin entiseen työympäristöönsä tai kokonaan uuteen työpaikkaan, on esihenkilön tuella iso merkitys. Esihenkilön tarjoama tuki osatyökykyisen työarkeen on hyvin monipuolinen. Esimerkiksi sopivien työtehtävien ja työaikojen suunnittelu on tärkeä osa onnistunutta työarkeen paluuta. Osatyökykyiselle töihin paluu räätälöityihin työtehtäviin on uusi asia, ja uusi asia osatyökyisten työllistäminen voi olla myös koko työyhteisölle. Oman kokemukseni mukaan esihenkilön avoimuudella sekä kyvyllä kuunnella ja keskustella työyhteisön kanssa, on suuri merkitys yhteisessä onnistumisessa.

Tasapainoa joustavilla työjärjestelyillä

Osatyökykyisen työntekijän tukeminen työpaikalla on tärkeää, jotta hän voi saavuttaa parhaan mahdollisen työkyvyn ja menestyä tehtävissään. Joustavilla työjärjestelyillä, kuten esimerkiksi osa-aikatyöllä ja etätyömahdollisuudella voidaan auttaa osatyökykyistä työntekijää sopeutumaan paremmin työhön sekä tasapainottamaan muuttunutta työ- ja elämäntilannetta. Myös selkeiden vastuualueiden ja tehtävien määrittäminen voivat auttaa työntekijää ymmärtämään odotukset ja keskittymään niihin alueisiin, joissa hänellä on vahvuuksia.

Esihenkilön on tunnistettava myös mahdolliset työympäristöön tehtävät muokkaustarpeet, jotta osatyökykyinen voi muutosten avulla tehdä työnsä sujuvasti. Työympäristössä on hyvä tarkistaa ainakin esteettömyyteen liittyvät asiat, työvälineiden soveltuvuus ja mahdolliset ergonomiset ratkaisut. Myös työkykyä ylläpitävää valmennusta tai lisäkoulutusta on hyvä tarjota tarpeen mukaan. Onneksi näihinkin asioihin on paljon apua ja vinkkejä saatavilla, eli yksin ei tarvitse kaikkea osata.

Työntekijälähtöisyys on onnistumisen edellytys

Erityisoppilaitosten ja järjestöjen kanssa tehty yhteistyö sekä työnantajan omien osatyökykyisten työntekijöiden työllistäminen uusiin ja tekijälleen soveltuviin tehtäviin ovat monesti tuoneet lisäarvoa koko työyhteisölle. Työajan joustoilla ja tehtävien muokkauksella, työnantaja voi saada itselleen työntekijän, joka omalla työpanoksellaan voi vaikuttaa laajasti koko työyhteisön työtehtäviin. Esimerkkinä voisin mainita ravintola-alan yrityksen, joka sai tarvitsemaansa lisäapua lounaalle, kun työuran aikana osatyökyvyttömäksi tullut työntekijä palasi uusiin, muokattuihin työtehtäviin.

“Tässä tapauksessa osatyökykyisen työpanos helpotti muun henkilökunnan työskentelyä, vapauttaen resursseja esimerkiksi myyntityöhön ja asiakaspalvelutehtäviin. Vastaavasti pitkän työuran tehnyt työntekijä oli tyytyväinen uuteen, räätälöityyn työnkuvaansa ja mukautettuun työaikaan, joka sopi juuri hänen tilanteeseensa hyvin.”

Onnistunut työhön paluu on koko työyhteisön onnistuminen. Jokaisen työpanos on merkityksellinen ja arvokas tässä onnistumisessa. Aina osatyökykyisen työllistyminen tai töihin paluu ei suju, kuten on yhdessä suunniteltu. Tärkeintä on kuitenkin toimia työntekijälähtöisesti ja panostaa esihenkilönä koko työyhteisön hyvinvointiin.

Osatyökykyisten rekrytointi tukee tuottavuutta

Myös yritys hyötyy työtehtävien räätälöinnistä ja perinteisesti yhdellä henkilöllä olleen työtehtävän jakamisesta useammalle henkilölle. Kun resursseja kohdennetaan eri tavalla, voi myös työn tuottavuus parantua. Jokaisen työpanos on tärkeä ja merkityksellistä on myös kokemus siitä, että työnsä voi tehdä hyvin. Kun resursseja on oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa, sillä on positiivinen vaikutus koko henkilökunnan työtyytyväisyyteen. Oman kokemukseni perusteella voin lämpimästi kannustaa esihenkilöitä edistämään monimuotoista rekrytointia ja tarkastelemaan rohkeasti, voisiko juuri teiltä löytyä sopiva tehtävä osatyökykyiselle.

Blogikirjoituksen on kirjoittanut Työkanavan palveluesihenkilö Niina Takalo. Niinalla on pitkä esihenkilökokemus monimuotoisista työyhteisöistä palvelualoilta. Vapaa-aikansa Niina viettää mielellään perheen ja ystävien kesken, ulkoillen ja kesäfestareilla auringosta nauttien.

Kirjoittaja

Niina Takatalo henkilökuva
Niina Takalo Palveluesihenkilö 050 326 8349
Siirry takaisin sivun alkuun